Home SSO-Noord

SSO-Noord

In het kader van het programma compacte Rijksdienst is in 2013 de Shared Service Organisatie Noord (SSO-Noord) opgericht. SSO-Noord levert inkoop- en ICT-diensten aan diverse overheidsorganisaties en opereert zowel landelijk als regionaal.


SSO-Noord  bestaat uit twee service eenheden:

IUC-Noord & ODC-Noord

IUC-Noord  is één van de twintig landelijk aangewezen inkoopuitvoeringscentra en levert inkoopdiensten aan het ministerie OCW en V&J (CJIB).

ODC-Noord  is één van de vier landelijk aangewezen datacenters dat data van diverse overheidsinstanties beheert en housing en hostingdiensten levert aan het ministerie OCW, overige Rijksoverheden en ZBO’s en gemeenten.

SSO-Noord is een organisatie onderdeel van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie van OCW levert met SSO-Noord een actieve bijdrage aan de Rijksbrede doelstelling om taken te bundelen.