Home SSO-Noord Ambitie

Ambitie

SSO-Noord heeft als ambitie om samen met andere overheidsorganisaties (ook in de Noordelijke regio) meer bedrijfsvoeringsdiensten te bundelen. SSO-Noord wil bedrijfsvoeringdiensten aanbieden waar het op basis van,  al dan niet door deelnemende organisaties ingebrachte, ervaring en deskundigheid goed in is.

SSO-Noord hanteert het principe van de “drie D’s: Dienstverlening door Deskundigheid