Home SSO-Noord Missie

Missie

De missie van SSO-Noord is het op effectieve en doelmatige wijze leveren en ontwikkelen van generieke diensten op gebieden van bedrijfsvoering waarbij wordt zorg gedragen voor een optimale verbinding van vraag en aanbod. Hierbij wordt waarde toegevoegd aan de primaire processen van afnemers van SSO-Noord, waardoor wordt bijgedragen aan rijksbrede doelstellingen op het terrein van bedrijfsvoering binnen de Overheid.