Home SSO-Noord Visie

Visie

Vanuit haar missie heeft SSO-Noord de volgende visie geformuleerd:

-   SSO-Noord voert haar werkzaamheden zo uit dat de afnemers SSO-Noord ervaren als een betrouwbare partner die voorop loopt op het gebied van leveren en ontwikkelen van bedrijfsvoeringdiensten.

-   SSO-Noord richt zich op de generieke diensten van bedrijfsvoering waarmee zowel wordt bijgedragen aan een meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de Overheid, als ook aan het behoud van werkgelegenheid in de Noordelijke regio.

-   SSO-Noord richt zich op het aanbieden van deze generieke bedrijfsvoerings-diensten aan de gehele overheid (werken voor tweeden en met derden).